KontaktDoprastav Development, a. s.

Viac informácií o spoločnosti Doprastav Development, a. s., získate na nižšie uvedených kontaktoch:

Doprastav Development, a. s.
Sídlo: Drieňová 27
826 56 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 43 777 287
DIČ: 2022457272
IČO DPH: SK2022457272
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4259/B