O spoločnosti

Doprastav Development, a. s., vznikla v máji 2008 ako dcérska spoločnosť Doprastav, a.s. Hlavnou oblasťou pôsobenia Doprastav Development, a. s., sú developerské projekty s prioritným zameraním na rezidenčný segment slovenského trhu.

Každý z našich projektov sa začína a končí u klienta. Na začiatku jeho záujmom a na konci jeho spokojnosťou. Myslíme na to pri výbere vhodnej lokality, pri projekčnej činnosti, pri realizácii stavby ako aj pri nastavení ceny. Vieme, že postavením silných základov na začiatku celého procesu realizácie, môžeme postaviť našu spoločnú budúcnosť. Každý náš projekt je originálnym vyjadrením vašich predstáv, kde kladieme dôraz nielen na architektonické stvárnenie budovy, ale aj na funkčné a dispozičné riešenie priestorov a okolia a v neposlednom rade na kvalitu nárokov plnohodnotného bývania súčasnosti. Je to pre nás dôležité, pretože naše ambície, zrkadlia vaše očakávania. Budeme preto radi, keď sa neuspokojíte s priemerom.